Skip to main content
juni 2024
M D W D V Z Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Hoofdlieden

Wim de Laat | heden
Wim de Laat
Jan Craninckx | 2008 – 2021

Jan is geboren 10 september 1963 te Eindhoven en op 16 januari 1982 lid geworden van het gilde.
Al die jaren is hij vendelier geweest en vanaf 1999 was hij tevens Deken-Schatbewaarder.
Zijn vader, Louis Craninckx, was vele jaren
keizer (1983-2010) van het gilde nadat deze in 1975 en 1979 koning was geworden.

Petrus de Brouwer | 1992 – 2008

Piet is geboren 1 januari 1938 te Diessen en op 15 januari 1977 lid geworden van het gilde.
Op 6 maart 1983 is hij tot deken gekozen.
Piet de Brouwer was van 1987 tot 1991 koning van het gilde. Zijn opa was ook al hoofdman van 1928 tot 1941. Nadat Piet in 2008 zijn hoofdmansschap had neergelegd is hij verkozen tot Ere-Hoofdman.

Sebastiaan Bruurs | 1974 – 1992

Sebastiaan Bruurs, roepnaam Janus werd geboren in Baarschot op 14 februari 1930, werd lid van het gilde op 5 mei 1962. In januari 1967 is hij gekozen tot deken. Op 22 april 1974 is hij gekozen tot hoofdman van het gilde wat hij zou blijven
zolang zijn gezondheid hem dit toeliet.
In mei 1992 droeg hij zijn hoofdmanschap over aan Piet de Brouwer. Hierna werd hij benoemd tot
Ere-Hoofdman. Janus is overleden op 28 juni 1992. Hij was 30 jaar lid van het gilde. Voor zijn vervroegde uittreding was hij ambtenaar in de buitendienst van de gemeente Diessen.

Josephus van Dijck | 1955 – 1974

Sjef van Dijck (Jos) is geboren te Baarschot als zoon van bierbrouwer van Dijck die daar de “Witte Kruis” bierbrouwerij runde. Hij was al vanaf 23 januari 1951 lid van het gilde toen hij op 10 juni 1955 hoofdman werd van het gilde, wat hij tot aan zijn dood zou zijn. Hij was landbouwer van beroep en woonde aan de Heuvelstraat.
Op 11 april 1974 is hij overleden.

Adrianus van Gils | 1946 – 1955

Cornelis van Gils, roepnaam Kiske, is op 13 augustus 1885 in Diessen geboren. hij is lid geworden in 1943. In januari 1944 deken gekozen en in 1946 hoofdman geworden. In 1955 heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd wegens gezondheidsredenen. Op 7 juni 1966 overleden.
Hij was toen al twee jaar weduwman van
Clasina van Dal. Ze hadden geen kinderen.

Cornelis Lommers | 1941 – 1946

Cornelis Lommers is in Bergeijk geboren op 31 augustus 1885. Hij heeft in 1940 de eed van trouw afgelegd, en is in 1941 hoofdman geworden wat hij was tot 1946. Hij runde samen met zijn vrouw Catharina Maandonks een boerderij in het Hoekje in Diessen. Nadat zijn vrouw, was overleden is hij uitgetreden en heeft zijn doodsschuld betaald.
Op 3 november 1961 is hij overleden.

Hendrik de Brouwer | 1928 – 1941

Hendrik de Brouwer is geboren in Hilvarenbeek op 7 mei 1879. Driek zoals zijn roepnaam luide was getrouwd met Mieke de Kort en woonde in de Waterstraat waar hij een boerenbedrijf runde.
In 1923 is hij lid geworden van het gilde. In 1927 is hij gekozen tot deken om in 1928 hoofdman te worden. Hendrik is overleden op 6 maart 1941.
Hij was de opa van Piet de Brouwer die koning was (1987-1991) en hoofdman (1992-2008), en
Sjef de Brouwer koning (1991-1995, 1999-2003).

Johan Nooijens | 1926 – 1928

Over deze hoofdman bestaat wat onduidelijkheid. Hij is op 10 september 1902 lid geworden.
In 1904 is hij deken geworden.
Over het hoofdmanschap wordt bij deze naam niets vermeld, maar het vermoeden is dat hij toch wel hoofdman is geweest in de genoemde periode. Nadat hij in 1944 is uitgetreden en doodsschuld heeft betaald is hij op 1 mei van dat jaar overleden.

Jacobus Jansen | 1912 – 1926

In het gildeschrift staat alleen vermeld dat Jac lid is geworden in 1907 en is overleden in 1926.
Of hij binnen het gilde nog andere functies heeft vervuld is niet bekend.

Jan Schijvens | 1905 – 1912

Jan Schijvens is in Hilvarenbeek geboren op 20 mei 1845 en in 1881 lid geworden van het gilde.
Nadat hij 13 jaar lid was van het gilde werd hij op 25 januari 1894 deken. In 1905 is hij gekozen tot hoofdman welke functie hij had tot 1912.
Op 9 september 1927 is hij overleden.

Jan Smetsers | 1899 – 1905

Jan Smetsers is geboren in Oirschot op 23 november 1860 en was gehuwd met Cornelia Vingerhoets uit Baarschot. Op 5 september 1893 is Jan lid geworden. Deken geworden in januari 1897 en hoofdman geweest van 1899 tot 1905.
Hij was een zwager van Piet (Peerke) Vingerhoets die koning was van 1907 tot 1919.
Op 3 januari 1913 is Jan overleden.

Arnoldus Verhoeven | 1891 – 1899

Arnoldus Verhoeven is in 1820 in Diessen geboren, en heeft in september 1862 de eed van trouw afgelegd.
Op 21 januari 1891 is hij gekozen tot hoofdman. Hij was van 1882 tot aan zijn dood gemeente-raadslid. Hij is overleden op dinsdag 4 april 1899.

Jan Burgers | 1864 -1891

Met de kermis in 1849, wat vermoedelijk in september was, lid geworden. Ook was Jan deken in 1859 om op 3 mei 1864 hoofdman te worden tot 1891. Hij was vermoedelijk nog hoofdman toen hij op 19 december van dat jaar overleed.

Willem Goossens | 1852 – 1864

Willem Goossens is een zoon van de Baarschotse bierbrouwer Adriaan Goossens.
Op St. Sebastiaansdag (20 januari) in het jaar 1842 lid geworden van het gilde. Op 20 januari 1849 is Willem gekozen tot vaandrig. In 1853 werd hij met de volle meerderheid van stemmen hoofdman. Hij was landbouwer van beroep en raadslid van 1852 tot aan zijn dood. Hij is overleden op zaterdag 14 maart 1864.

Norbert Emanuel van Dijck | 1837 – 1852

Norbert Emanuel van Dijck is geboren te Diest in België in 1796 en heeft op 20 jarige leeftijd, op 8 september 1816, de eed van trouw afgelegd. Een half jaar later is hij cornet geworden. Op 17 september 1837 is hij hoofdman geworden. Hij was een zelfstandige leerlooijer die een bedrijf had. In 1845 werd hij als burgemeester van Diessen aangesteld. Hij is ook een aantal jaren lid geweest van de Provinciale Staten van Noord Brabant. Op 19 april 1852 is hij al op 56 jarige leeftijd overleden. Hij is vrijwel zeker in de functie van hoofdman overleden.

Jan van de Bergh | 1805 – 1837

Jan van de Bergh is nooit gehuwd geweest
omdat hij koster van de parochie was.
Zoals in het gildeschrift geschreven staat:
“jan van den beergh sijnen eet gedaen op den 20 januarij 1774, is hooftman geworden de 15 julij 1805, begraven den 11 januarij 1843”.
Het mag duidelijk zijn dat wat er in die tijd is opgeschreven ze schreven zoals je het uitsprak.
De laatste jaren was hij geen hoofdman meer geweest vanwegen zijn labiele geestestoestand.

Hendrik Peter van Winterooy | 1792 – 1805

Hendrik Peter van Winterooy is lid geworden van het gilde op 13 november 1785.
Op 3 mei 1792 is hij hoofdman geworden wat hij tot 1805 zou zijn.
Hij is overleden te Diessen op zaterdag 31 oktober 1818.

Wilbert Couwenberg | 1776 – 1792

Wilbert Couwenberg heeft op 20 januari 1765 zijn eed van trouw afgelegd. Precies 11 jaar later zou hij hoofdman worden. Wanneer hij is overleden is niet bekend.

Andries van Spreuwel | 1757 – 1776

Hij is lid geworden op 20 januari 1741. Andries van Spreuwel is op 24 november 1757 benoemd tot hoofdman. Verder zijn er geen gegevens bekend.

Andries Peter Otten | 1741 – 1757

Andries Peter Otten is lid geworden op 20 januari 1720. Op 3 mei 1741 is hij gekozen tot hoofdman.
Op 7 september 1775 is hij begraven.

Joachim Beersmans | 1731 – 1741

Joachim Beersmans is op 21 mei 1731 lid geworden van het gilde. In 1732 is hij hoofdman geworden. Op 20 januari 1738 is er ook iets gebeurd, maar dit is in het gildeboek niet te lezen. Wel bij het Regionaal Archief Tilburg gevonden wat hieronder staat. Of dit verband heeft met wat er in het schrift staat is niet bekent. Op 24 maart 1741 is hij begraven.

In 1737 besloot de Raad van State, dat de dorpsinkomsten uit de reële omslag niet meer mochten bedragen dan tweevijfde deel van een verponding, hetgeen voor Diessen een verlaging betekende van 250 gulden. Derhalve moesten er nu extra personele omslagen worden gecollecteerd. Om de zaak rond te krijgen besloten de regenten om er twaalf op te halen.
Een personele omslag bedroeg in 1737 het bedrag van 32 gulden 19 stuiver en 3 penning. Bovendien gingen zij ertoe over er nog eens twaalf te innen om de schulden af te lossen. Maar die inzet kon niet beletten, dat de raad en rentmeester-generaal, de president van de Leen- en Tolkamer, de Diessense schepenen gijzelde om de rekeningen officieel gesloten te krijgen en de dorpsfinanciën op orde te brengen. Op 25 september 1738 werden Joachim Beersmans en Jan Dirk Bartels op de Gevangenpoort in ‘s-Hertogenbosch in hechtenis gezet. Blijkbaar was Bartels zelf een van de wanbetalers, want hij verklaarde zijn schulden te willen voldoen door een deel van zijn bezittingen publiekelijk te verkopen.
Blijkbaar was de raad en rentmeester-generaal nog niet tevreden gesteld, want in april 1739
werden beide schepenen ten tweede male in gijzeling genomen.

Jacobus Siffons | 1731 -1731

Op 20 januari 1728 heeft Jacobus Siffons zijn eed van trouw afgelegd. Op 3 mei 1731 is hij hoofdman geworden. Lang heeft hij deze functie niet gehad omdat hij 5 maanden na zijn benoeming is overleden.

Cornelis Otten | 1725 – 1731

Cornelis Otten is in 1725 lid geworden van het gilde. Op dezelfde dag nog is hij ook hoofdman geworden. Hoe dit kan is nergens omschreven. Mogelijk is dit gebeurd omdat het gilde geen hoofdman had. De vorige hoofdman was al in 1724 overleden. Cornelis Otten is op 24 februari 1731 overleden.

Geraert Nicolaas Otten | …?… – 1724

Dit is voor zover bekend de eerste hoofdman welke het gilde had. Gerard Nicolaas Otten was hoofdman van 1715 tot 1724. Wanneer hij lid is geworden van het gilde is niet bekend. Hij is op 28 juli 1724 begraven.