Skip to main content
juni 2024
M D W D V Z Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Nieuw moedervaandel

Tijdens de jaarvergadering van 2000 meldt het bestuur van het gilde aan de leden dat het moedervaandel aan het verslijten is, en er eigenlijk een nieuw moest komen, daar gehele restauratie bijna net zo duur zou zijn als een nieuw. Tijdens deze vergadering is er een commissie in het leven geroepen bestaande uit de gildebroeders Janus Plasmans,
Wim de Laat, Jos van Oort en Piet de Brouwer, welke zich zou gaan bezighouden met het tot stand komen van het nieuwe moedervaandel. Ook is er toen besloten om het huidig moedervaandel toch op de slechtste plekken te laten maken, omdat er op enkele plekken de gaten al in zaten. Deze 4 personen zijn in contact gekomen met Mevr. Willigers uit Liessel, die ons gilde als opdracht gaf om zelf met een ontwerp te komen.

Hierna zijn we dus met potlood en papier in de weer gegaan en hebben we enkele verschillende ontwerpen gemaakt. Tijdens een tussentijdse vergadering zijn deze ontwerpen aan de leden voorgelegd. Nadat gestemd was over welk ontwerp het beste was, was de vorm van de vlag bekend, alleen was nog niet geheel duidelijk hoe de kleurverdeling moest zijn.

Daarom is er op de computer gekeken welke kleurverdeling volgens de commissie het mooiste was. Hierna zijn we met dit model naar Mevr. Willigers gegaan om te bekijken of zij hier iets mee kon en wat haar indruk was van het ontwerp.

Omdat het logo van het gilde in het midden erop moest komen is er bij een grafisch bedrijf een scan gemaakt van de stempel die het gilde had. Deze is toen vele malen vergroot en mooi strak gemaakt.
In januari 2001 waren we klaar met de voorbereidingen en zijn we met een vlag met de kleurverdeling en een film met het logo erop naar Mevr. Willigers gegaan die toen is begonnen met het maken van het nieuwe moedervaandel.

In het voorjaar van 2002 heeft de deken schrijver Ad Hoozemans een aantal bedrijven en twee fondsen aangeschreven, met de vraag of zij een financiële bijdrage wilden doen, in het kader van de aanschaf van het nieuwe moedervaandel voor het gilde. Een aantal bedrijven heeft hierop positief gereageerd evenals de beide culturele fondsen.

Tijdens het vervaardigen van het vaandel kregen we van Drs. E.J. Lint, secretaris van het Prins Bernhard Fonds te horen dat we in aanmerking kwamen voor een subsidie.
Deze toezegging werd in juli 2001 persoonlijk overhandigd door Drs. E.J. Lint aan onze hoofdman P. de Brouwer.
De overheid was voor dit feestelijk gebeuren ook wel even bereid om op de foto te gaan.

Ondertussen had mevrouw Willigers ook niet stil gezeten, eind augustus 2002 ontvingen we van haar een telefoontje met de mededeling dat het vaandel klaar was. Begin september is het vaandel in Liessel opgehaald.

De inzegening

Op 18 januari 2003 was het dan zover.
Tegen half twee ging het gilde op weg naar de St. Willibrorduskerk voor de gildemis.
Ons nieuwe moedervaandel gaat voor het eerst mee naar de kerk om ingewijd te worden.

Vaandrig Janus Plasmans zou voor het eerst maar ook mogelijk voor het laatst met het vaandel lopen. In mei treedt hij af als vaandrig.

Pastoor Kraanen verzorgde na hersteld te zijn van zijn ziekte zelf de dienst.

Tijdens de Heilige Mis werd het vaandel door de pastoor ingewijd met de volgende woorden:

Laten we uitgaan van het Latijnse woord “benedicere” hetgeen betekent: een goed woord spreken. Personen en of voorwerpen die gezegend worden krijgen, door er een goed woord over te spreken hierdoor geen macht. De persoon wordt in zijn binnenste aangesproken en zijn houding moge een antwoord zijn op het goede woord. Het voorwerp heeft een dienende functie als teken, het verwijst naar zijn diepere betekenis. In deze betekenis willen we het vaandel van het Sint Sebastiaangilde zegenen en inwijden met het volgende gebed.

Heer God, wil goedgunstig luisteren naar ons smeekgebed en zegen dit vaandel met de beeltenis van de heilige Sint Sebastiaan, als herinneringsteken van dit broedergilde.
Laat het vaandel zijn als een teken van broederlijk samenzijn. Moge de vaandrig als drager van dit vaandel dit doen met alle fierheid, trots en eerbied als vertegenwoordiger van het gilde. Laat allen die met dit vaandel worden gezegend, opgewekt worden om Uw Geest uit te dragen. Uw Geest van broederlijkheid, hartelijkheid en wijs beleid. Laat dit onze strijdwijze zijn, door Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de H. Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Zo zegen ik dit vaandel in naam van Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Hierna werd voor het eerst de vendelgroet gebracht met het nieuwe vaandel

Zoals altijd werd ook nu onder de consecratie het moedervaan en het vaandel van de vendelier geneigd.

Na koffie en worstenbrood gaf deken-schrijver, Ad Hoozemans, een korte uitleg over het moedervaandel.

Niet alleen een nieuw vaandel werd vandaag in gebruik genomen. Ook waren de sjerpen na 50 jaar dienst toe aan vervanging.

Niet alleen onze leden maar ook de maakster van het moedervaan, Mevr. Willigers, en van de sjerpen, Mevr. van Rijthoven, luisterden aandachtig.
(Foto rechts: v.l.n.r. Mevr. en Dhr. Willigers, Mevr. van Rijthoven)

Natuurlijk werden beide dames nog even in de bloemetjes gezet voor hun inzet.

Het 31 jaar oude moedervaandel wat nodig vervangen moest worden.

Het mag duidelijk zijn dat vervanging geen overbodige luxe was.

Zo nu kunt ons nieuwe vaandel eens goed bekijken.